Lämpökuvaus on nykyaikainen ja nopea tapa tutkia kiinteistöjen, rakentamisen ja remontoinnin laatua nopeasti ja edullisesti.

Rakenteiden ilmavuodot, erilaiset eristeviat ja kosteusvauriot jäävät helposti huomaamatta, mikäli rakenteita ei avata riittävän monesta kohtaa. Paljon helpompi ja nopeampi vaihtoehto on lämpökuvata rakenteet.  Lämpökuvaus kohdistuu laajalle pinta-alalle samalla kertaa ja silloin rakenteiden näkyvien pintojen lämpötilajakauma paljastaa helposti piilossa olevia ongelmia. Lämpökuvauksen tulosten perusteella voidaan osoittaa rakenteiden aukaisupaikat epäilyttävistä kohdista paljon tarkemmin kuin ilman lämpökuvausta. 

Moni kakku päältä kaunis ... kauniiksi viimeistellyt sisä- ja ulkopinnat eivät valitettavasti ole läheskään aina tae huolellisesta työstä myös rakenteiden sisäpuolella.  Onneksi nykyisin on mahdollista varsin edullisesti ja hyvin nopeasti varmistua asuntonsa rakenteiden toiminnasta. Lämpökuvauksen hinta suhteessa asunnon tai kiinteistön arvoon on häviävän pieni, mutta sen tulokset voivat estää tekemästä kalliin erehdyksen ostotilanteessa tai toisaalta varoittaa ajoissa tarvittavista korjaustoimenpiteistä.

Lämpökameran ostoon ei tarvita kenenkään lupaa. Myöskään sen käyttämiseen ei tarvita sellaista. On kuitenkin täysin käyttäjästä kiinni minkälaisia "tuloksia" lämpökameran avulla saadaan. Lämpökuvien tulkinta vaatii sekä koulutusta että kokemusta.

Osaamisen minimivaatimuksena voidaan pitää Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen eli VTT:n myöntämää henkilökohtaista osaamistodistusta (sertifikaattia) rakenteiden lämpökuvauksia tekeville ammattilaisille. Sen saaminen ja ylläpitäminen edellyttää rakennusalan koulutusta, kursseja lämpökuvaustekniikoista ja lämpökuvien analysointi ohjelmistoista. Lisäksi tarvitaan sekä teoriakokeen läpäisy että hyväksytty näyttötyö ja sitoutuminen VTT:n ohjeiden noudattamiseen. Vain sertifioitujen lämpökuvaajien mittausraportit ovat pääsääntöisesti verrattavissa toisiinsa.

 

VTT

Rakenteiden lämpökuvaajalla on hyvä olla VTT:n myöntämä voimassaoleva henkilösertifiointi

 Lisätietoa henkilösertifioinnista

 

Lämpökuvaus perustuu erilaisten pintojen ja kohteiden pintojen lämpötilajakaumien havainnointiin tarkasti ja nopeasti.

 
Kiinteistöjen lämpökuvaajalla tulee olla koulutus laitteiden käyttöön ja lisäksi hyvä tuntemus erilaisista materiaaleista, rakennustekniikoista ja taloteknisistä laitteista sekä erilaistenvaurioiden syntymekanismeista.Lämpökuvausraporteissa mainitaan ja käsitellään mm. seuraavia asioita, mikäli niitä havaitaan:
 • Eristeiden puuttuminen, eristevirheet, ilmansulun vuodot, suuret pintalämpötilojen poikkeamat
 • Ilmavuodot sisätiloista rakenteisiin
 • Sisätiloihin johtavat ilmavuodot, joista sisäilmaan voidaan epäillä tulevan epäpuhtauksia kuten radonia, mikrobeja ja erilaisia materiaalipäästöjä
 • Laajat kylmät sisäpinnat, jotka voivat aiheuttaa vetoa
 • Epäilyt kosteusvaurioista
 • Talotekniikan viat ja puutteet
Lämpökuvien eli pintalämpötilan jakaumakuvioiden esittämisessä pyritään tarkoituksenmukaiseen mitta-asteikkoon, jotta otettuja lämpökuvia voidaan verrata aiempiin tai mahdollisesti myöhemmin otettaviin lämpökuviin. Yleisimpiä väripaletteja ovat:
 • ”Rauta” tai ”Sateenkaari” pintalämpötilajakaumien esittämiseen
  • epätavallisilta vaikuttavien alueiden sijainti osoitetaan ja vakavuus luokitellaan
 • ”Harmaa”, jolloin tietyn värisellä isotermillä voidaan korostaa tietyn lämpötilan alittava alue
  • sininen alue osoittaa eristehälytys rajan ts. lämpötila alle sallitun lämpötilaindeksin
 • Vihreä isotermi tarkoittaa yleensä mitatuissa olosuhteissa kondensoitumisriskiä

Lämpökuvattavien tilojen sisäilman lämpötila, painesuhteet ja suhteellinen kosteus mitataan lämpökuvauksen alkaessa ja päättyessä. Lämmitysjärjestelmien ja ilmanvaihdon toiminta havainnoidaan ja tehdään päätös kuvauksen suoritustavasta ja laajuudesta vallitsevat olosuhteet huomioiden. Kaksivaiheisessa lämpökuvauksessa tarvittava alipaine voidaan järjestää joko rakennuksen omilla ilmanvaihtolaitteilla mikäli niiden teho siihen riittää tai käyttäen erityistä paineistuslaitteistoa.

 
Jos halutaan verrattaa eri kuvausaikoina tai eri lämpökuvaajien tuloksia toisiinsa tulee aina olla tiedossa:
 • tarkat kuvausolosuhteet
 • lämpökuvauskaluston tiedot
 • lämpökuvien analysoinnissa käytetty ohjelmisto.
Kiinteistöjen lämpökuvat ilman mitta-asteikkoa ja olosuhdetietoja ovat harvoin käyttökelpoisia!

Muita lämpökuvauspätevyyksiämme:

ITC level 1        spotlogo       ASNT

 LK 2 tason sähkölaitteiden lämpökuvaajan koulutus

 

Haluatko lisätietoja lämpökuvauksesta? Lataa tästä lisätietoa ammattimaisesta lämpökuvauksesta.